İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi

STK Grup Foto

Son on yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu demokrasi içinde artan önemlerine yapılan vurguyla birlikte hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri alanların çeşitliliğinde bir artış gözlenmektedir.

Buna karşın, STK'ların, ihtiyaç duydukları kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri konusundaki sorunları da dikkat çekmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu sorun ve ihtiyaçlara cevap vermek ve çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sivil topluma yönelik desteğini kurumsal hale getirerek, Mart 2003'te STK Eğitim ve Araştırma Birimi'ni oluşturmuştur.

Türkiye'de ilk defa bir üniversite bünyesinde kurulan birim, STK'ların etkin çalışma sorununun çözümüne ve çoğulcu demokraside STK'ların rolünün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM

Eğitim Ve Sertifika Programları

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Akademik ve mesleki geleceğini sivil toplumda görenler için

PROJELER

Tamamlanan Projeler

YAYINLAR

Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye'nin Kamu Harcamaları (2006-2017)

Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye'nin Kamu Harcamaları  - Tablolar

Kamu Kaynaklarından Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harcamalarını İzleme Kılavuzu

Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu  

Çok yıllı Bütçeleme Süreci İzleme Kılavuzu 

Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu 

Askeri ve İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu 

Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu 

Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu

Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu 

Türkiye'de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaştırmalar

Güncelleme Notları:

Sosyal Koruma Harcamaları Güncelleme Notu 2006-2015 YENİ

Askeri Harcamaları Güncellem Notu 2006-2014 YENİ

İç Güvenlik Harcamalarını Güncelleme notu 2006-2014  YENİ

Sosyal koruma harcamaları güncelleme notu: 2006-2013

Askeri harcamaları güncelleme notu: 2006-2013

İç güvenlik harcamalarını güncelleme notu: 2006-2013

Milletvekillerine Mektuplar:

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu - İstanbul Milletvekillleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine Mektup- Haziran 2015​

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu - Milletvekillerine Mektup Mart 2010

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu - Milletvekillerine Mektup Mart 2011

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu - Milletvekillerine Mektup Mart 2012

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu - Milletvekillerine Mektup Ekim 2014

Adalet Harcamaları İnfografik

Çocuklara Yönelik Kamu Harcamaları İnfografik

Engellilere Yönelik Kamu Harcamaları İnfografik

Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Harcamaları İnfografik

Türkiye Güvenlik Harcamaları İnfografik

Kamu Sosyal Koruma Harcamları İnfografik

Merkezi Yönetim Harcama Verileri:

İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya göre Harcamaları (2006-2013)

İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Harcamaları (2001-2013)

Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları

1 - Bergama Köylüleri Mücadelesi, Noyan Özkan, Türkiye’de Kadın Hareketi ve Savunuculuk çalışmaları, Zelal Ayman, 2004

2 - Kuzguncuklular Derneği Deneyimi, Tan Morgül, 2004

3 - Yakın tarihimizde STK hareketinin gelişimi ve kamu sivil toplum kuruluşları ilişkisi, Korhan Gümüş, 2004

4 - Avrupa Hareketi 2002 Deneyimi, Cengiz Aktar, 2005

5 - Yenilenebilir Enerji Yasası Kampanyası, Özgür Gürbüz, 2006

6 - Nükleer Karşıtı Platform Deneyimi, Dr. Ümit Şahin, 2006

7 - Politikaları Etkilemek için Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası, Erdem Vardar, 2008

8 - Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Deneyimi, Serap Güre, 2009

9 - Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri, Hüseyin Irmak, 2009

 

STK Yönetimi Konferans Yazıları

1 - STK'lar için Proje Yönetimi, Felisa Tibbitts, 2004.

2 - Politikaları Etkileme Süreçlerinde STK'ların Rolü, Alain Bovard, 2003.

3 - STK'larda Yeni Yöntemler, Nancy Pearson, 2003.

4 - STK’lar için bir Stratejik Yönetim Perspektifi, Dr. David Lewis, 2004.

5 - STK’larda Kaynak Geliştirme, Andrea Fox Krupp, 2004.

6 - Yönetim Bilimlerinde Yeni Yaklaşymlar, Yard. Doç. Dr. Metehan Sekban, 2004.

7 - Stratejik Planlama, En Iyi Uygulamalar Rapor-3, Foundation for Community Association Research, 2001.

 

Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları

1 - Sivil Toplum Nedir?, Prof. Dr. Murat Belge, 2003.

2 - Çokkültürlülük Perspektifleri, Prof. Dr. Mete Tunçay, 2003.

3 - Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum, Prof. Dr. Fuat Keyman, 2004.

4 - Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye, Prof. Dr. Fuat Keyman, 2004.

5 - Sivil Toplum, STK’lar ve Gönüllülük, Prof. Dr. Ahmet İnsel, 2004.

6 - Yoksulluk, Dışlanma ve STK’lar, Prof. Dr. Ahmet İnsel, 2005.

7 - Kadınların İnsan Haklarının Gelşimi ve Türkiye, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, 2003.

8 - STK’lar ve Ağ Tipi İletişim, Prof. Dr. Aydin Ugur, 2004.

9 - Kültür, Kültürel Kimlik ve Kültürel Haklar, Prof. Dr. Aydin Ugur, 2004.

10 - Küreselleşme ve Sivil Toplum, Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman, 2005.

11 - Demokratik Kitle Örgütlerinden STK’lara, Prof. Dr. Nurhan Yentürk, 2006.

12 - AB Müzakere Sürecinde STK’lar ve Yoksulluk, Prof. Dr. Ayşe Buğra, 2005.

13 - STK’lar ve İnsan Hakları, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, 2006.

14 - Kültür ve Kimlik, Doç.Dr. Ferhat Kentel, 2007.

15 - Çokkültürcülükten Kültürlerarasılığa: Farklılık İçinde Bütünlük, Doç.Dr. Ayhan Kaya, 2008.

16 - Sosyal Haklar ve Yoksulluk, Yrd.Doç.Dr. Pınar Uyan Semerci, 2008.

Şebeke Projesi Videoları

 

                2012 Gençlik Halleri                                            Murat Belge İle Sivil Toplum Söyleşisi                                           Sivil Toplum Etimolojisi 

                                         

 

 

    Hayatta Kalmanın Reçetesi !                                                  TBMM 101                                                Kamu Harcamalarını İzleme Platformu ( Kahip ) 

                                           

 

       Türkiye'de Gençlerin Katılımı                                          TBMM Dilekçe Komisyonu                              TBMM Soru Önergesi 

                                                                                

                                                                               

Türkiye’de Kamu ve Gençlik Politikaları            Gençlerin Katılımında ‘Ekonomik Ve Sosyal Statü

                                                                                                                                                                                          

Şebeke Projesi Yayınları