STK'lar için Uzaktan Öğrenim Ağırlıklı Eğitim Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, STK'lara yönelik ileri düzey kapasite geliştirme eğitimlerini daha geniş bir coğrafi alana yayabilmek amacıyla karma yöntemli, uzaktan eğitim ağırlıklı eğitim programlarını 2005 yılından bu yana sürdürmektedir.

Uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı başlıkları:

  • STK’LAR İÇİN ÖRGÜT VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ
  • SAVUNUCULUK VE POLİTİKALARI ETKİLEME
  • AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ VE STK'LAR