Stk Yönetimi ve Sivil Toplum Aktivizmi Eğitim ve Sertifika Programı

Eylül 2014-Mayıs 2015 Dönemi
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, örgütlerin kapasitesini geliştirmek için Ekim 2003'ten beri çeşitli alanlarda eğitim programlarını sürdürmektedir.

Haklar temelli çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının demokratik ve çoğulcu bir topluma katkıda bulunmaları için kapasitelerini içinde yer alan üye, gönüllü ve çalışanların eğitimi ve bu eğitim sonucunda edinilen kazanımların kuruluşlara geri dönüşü sayesinde geliştirmeyi amaçlayan program katılımcıların ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri dönemlik derslerden oluşmaktadır.

Eğitimlerin içeriği, yetişkin eğitimi tekniklerinden yararlanılarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, programa devamları ve iki ayrı dönemde katıldıkları dersin yükümlülüklerini yerine getirmeleri yoluyla değerlendirilmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde haftaiçi akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan program Güz ve Bahar olmak üzere iki dönem sürecektir.

Başvuru Dönemi: 25 Aralık 2014 - 19 Ocak 2015 (Online başvuru formu sayfanın sonundadır)

İkinci dönem ders başlangıcı: 9 Şubat 2014

Kimler Katılabilir?

Program hak ve konu temelli (çevre, insan hakları, kadın ve toplumsal cinsiyet, gençlik, insani kalkınma, kültür, sosyal haklar, sosyal dışlanma ve yoksun kesimlere yönelik çalışan) yurttaş girişimi niteliğindeki STK'lara yönelik olarak düzenlenmiştir.

Program, STK'larda en az üç yıllık tecrübeye sahip, gönüllü veya ücretli olan, uzun dönemde aday gösterildikleri örgütlerinde gönüllü ve/ya ücretli çalışma perspektifine sahip, ileride STK'larda aktif olarak yer alacak gönüllüler ve profesyonellere ihtiyaçları temelinde eğitim olanağı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Katılımcılar, STK'ların gösterdiği adaylar arasından seçilecek ve bu seçim jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Programa kabul edilmek için aşağıdaki koşullara uymak şarttır:

1. Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK'da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş olması,
2. Adayın en az lise mezunu olması
3. Başvuru formunu eksiksiz doldurması

Programda başarılı sayılmak için katılımcılar dönem boyunca kabul edildiği derse haftalık olarak devam etmek ve dersin diğer yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar katıldıkları derslerin adının belirtildiği "Katılımcı sertifikası" almaya hak kazanırlar.

Programa katılım ücretsizdir.

Eğitim Programı İçeriği:

Program 14 haftalık derslerden oluşmaktadır ve dersler haftada 3 saat olmak üzere haftaiçi akşam saatlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesinin Santral Kampüsünde yapılacaktır.

Dönemlere göre ders başlıkları aşağıdadır:

1. DÖNEM DERSLERİ (22 Eylül 2014 – 3 Ocak 2015)

Sivil Toplum Kuramı I

Proje Oluşturma ve Yazma Teknikleri

STK’lara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları

Savunuculuk ve Politikaları Etkileme

Etki İzleme ve Değerlendirme

Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar I

2. DÖNEM DERSLERİ (9 Şubat – 16 Mayıs 2015)

Sivil Toplum Kuramı II

Örgüt Kuramı ve Organizasyon Yönetimi

Gönüllülerle İşbirliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Merkezi ve Yerel Yönetim Ekonomisi ve Bütçeleri

Sosyal Hareketler ve Sosyal Politikalar

Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar II

Sivil Toplumda Eğitim ve Öğrenme

Katılım için :

Online başvurunun doldurulması,
STK tarafından aday gösterildiğini gösteren adaylık mektubunun birime e-mail aracılığıyla ulaştırılması
Lise diploması ya da üniversite öğrenci belgesinin fotokopisinin birime e-mail aracılığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Adaylık mektubu ve lise diploma ya da üniversite öğrenci belgesi fotokopisinin ulaştırılacağı adres:

Alper Akyüz
alper.akyuz@bilgi.edu.tr

Katılım ve program hakkında sorularınız için iletişim adresi:

Alper Akyüz
e-posta: alper.akyuz@bilgi.edu.tr

Online başvuru: Lütfen tıklayınız