STK'lar İçin Kapasite Geliştirme Eğitimleri

 • SİVİL TOPLUM NEDİR?
 • SİVİL TOPLUM VE STRATEJİ OLUŞTURMA
 • STK'LAR İÇİN PROJE TEKLİFİ YAZMA TEKNİKLERİ
 • PROJE BÜTÇESİ OLUŞTURMA
 • ETKİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME
 • STK’LAR İÇİN ÖRGÜT VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ
 • STK’LAR İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARI
 • STK'LARDA PROJE YÖNETİMİ
 • STK'LARDA GÖNÜLLÜLERLE İŞBİRLİĞİ VE İNSAN  KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • SAVUNUCULUK VE POLİTİKALARI ETKİLEME
 • STK'LAR İÇİN HUKUKİ ÇERÇEVE VE İNSAN HAKLARI
 • TOPLUMSAL CİNSİYET
 • İLETİŞİM BECERİLERİ
 • AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ VE STK'LAR
 • KOLAYLAŞTIRICILIK VE EĞİTİM TEKNİKLERİ

Yukarıdaki başlıklarda yer alan eğitimler STK’ların ihtiyacına göre 12 saat ile 24 saat arasında Üniversitemizin tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.