STK YÖNETİMİ VE SİVİL TOPLUM AKTİVİZMİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMI
Eylül 2014-Mayıs 2015 Dönemi


İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, haklar temelli çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının demokratik ve çoğulcu bir topluma katkıda bulunmaları için kapasitelerini içinde yer alan üye, gönüllü ve çalışanların eğitimi ve bu eğitim sonucunda edinilen kazanımların kuruluşlara geri dönüşü sayesinde geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programı oluşturmuştur. Program katılımcıların ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri dönemlik derslerden oluşmaktadır.

Eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  


 
Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı


Kayıtlar başlamıştır - stcmma.bilgi.edu.tr

  


 
Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi Uzaktan Öğrenim Programı


Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında Kasım 2012- Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek bir Uzaktan Öğrenim Programı uygulanacaktır. Programa 18-40 yaşları arasında olan ve bir sivil toplum kuruluşu ile aktif bir bağı olan 30 katılımcı ve 10 izleyici kabul edilecektir. Haklar temelli savunuculuk ağırlıklı eğitim programı için başvurular 5 Ekim 2012 günü saat 17.00'ye kadar sürecektir.

Daha fazla bilgi ve başvuru için tıklayın.

  


 
ŞEBEKE: Gençlerin Katılımı Projesi


İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından 2012-2013 ve 2013-2014 dönemlerinde yürütülecek olan ŞEBEKE, genç yurttaşların her düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlayan bir projedir.

Gençlerin aktif olarak rol aldıkları hak temelli sivil toplum örgütlerinin toplumsal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlar. Proje kapsamında daha güçlü bir sivil diyalog için, sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan gençleri güçlendirmek amacıyla yurttaşlık ve "Yurttaşlığın Genç Hali" ekseninde ilgili yeni tartışmalar yaratılacak ve yaygınlaştıracaktır.

ŞEBEKE hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

  


 
STK'lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Kampı

Eğitime ve Kampa katılmak için son başvuru tarihi: 16 Nisan 2012
Sivil Toplum Kuruluşlarının gerek yurtdışında gerek Türkiye?de kamu harcamalarını izleme konusunda yaptıkları çalışmaların, oluşturdukları ağların ve platformaların gittikçe yaygınlaşmakta olduğu bilinmektedir. Bu konuda ortaya çıkan eğitim ve yazılı kaynak ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları, Bütçe İzleme Dizisi yayınına başlandı.

STK Eğitim ve Araştırma Birimi 2006-2013 yılları için sosyal koruma, eğitim, çocuk, gençlik, askeri, engelli, adalet gibi çeşitli tematik alanlarda bu izlemeyi yapacak ve elde edilen izleme tablolarını internette yayınlayacaktır. Bu süreci paylaşmak isteyen STK?ları bütçe izleme kampına ve kamp öncesinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmaya davet ediyoruz. 2009-2010 ve 2010-2011 akademik yıllarında yapılan eğitim ve kamp için lütfen www.kahip.org adresini ziyaret ediniz.

Bütçe İzleme Eğitimi ve Kampı?na katılım için lütfen tıklayınız.

  


STK Çalışmaları Eğitim CD dizisinden 10 CD yayımlandı.

STK Çalışmaları Eğtim Kitapları dizisinden 10 kitap yayımlandı.

STK Çalışmaları Eğitim Kitapları bütçe izleme dizisinden 4 izleme kılavuzu yayınlandı.

YASADER Yasama Sürecine Katılım El Kitabı'nın yayınladı..