STK YÖNETİMİ VE SİVİL TOPLUM AKTİVİZMİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMI
Eylül 2014-Mayıs 2015 Dönemi


İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, haklar temelli çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının demokratik ve çoğulcu bir topluma katkıda bulunmaları için kapasitelerini içinde yer alan üye, gönüllü ve çalışanların eğitimi ve bu eğitim sonucunda edinilen kazanımların kuruluşlara geri dönüşü sayesinde geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programı oluşturmuştur. Program katılımcıların ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri dönemlik derslerden oluşmaktadır.

Eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  


 
Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı


Kayıtlar başlamıştır - stcmma.bilgi.edu.tr

  


 
STK'lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Kampı


Eğitime ve Kampa katılmak için son başvuru tarihi: 27 ŞUBAT 2015
a) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi harcamaları,
b) Merkezi Hükümetin Sağlık harcamaları,
c) Merkezi Hükümet Çocuğa Yönelik Adalet harcamaları
olarak üç alanda izlemeyi yapacak ve elde edilen izleme tablolarını internette yayınlayacaktır. Bu süreci paylaşmak isteyen STK?ları bütçe izleme kampına ve kamp öncesinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmaya davet ediyoruz.
2009-104 akademik yıllarında yapılan eğitim ve kamp için lütfen www.kahip.org adresini ziyaret ediniz.


Bütçe İzleme Eğitimi ve Kampı'na katılım için lütfen tıklayınız.

  


 
ŞEBEKE: Gençlerin Katılımı Projesi


İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından 2012-2013 ve 2013-2014 dönemlerinde yürütülecek olan ŞEBEKE, genç yurttaşların her düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlayan bir projedir.

Gençlerin aktif olarak rol aldıkları hak temelli sivil toplum örgütlerinin toplumsal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlar. Proje kapsamında daha güçlü bir sivil diyalog için, sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan gençleri güçlendirmek amacıyla yurttaşlık ve "Yurttaşlığın Genç Hali" ekseninde ilgili yeni tartışmalar yaratılacak ve yaygınlaştıracaktır.

ŞEBEKE hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

  


STK Çalışmaları Eğitim CD dizisinden 10 CD yayımlandı.

STK Çalışmaları Eğtim Kitapları dizisinden 10 kitap yayımlandı.

STK Çalışmaları Eğitim Kitapları bütçe izleme dizisinden 4 izleme kılavuzu yayınlandı.

YASADER Yasama Sürecine Katılım El Kitabı'nın yayınladı..