Sivil toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma birimi

Prof. Dr. Nurhan Yentürk

Tel: 0212 311 52 22

nurhan.yenturk@bilgi.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Alper Akyüz

Tel: 0212 311 54 04

alper.akyuz@bilgi.edu.tr

 

Öğretim Görevlisi Laden Yurttagüler

Tel: 0212 311 54 03

laden.yurttaguler@bilgi.edu.tr

 

Bölüm İdari Asistanı İlknur Değer 

Tel: 0212 311 51 95

ilknur.deger@bilgi.edu.tr