STK’lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Kampı

Eğitime ve Kampa katılmak için son başvuru tarihi: 27 ŞUBAT 2015

STK Eğitim ve Araştırma Birimi 2015 yılı için

 a) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi harcamaları,

 b) Merkezi Hükümetin Sağlık harcamaları,

 c) Merkezi Hükümet Çocuğa Yönelik Adalet harcamaları

olarak üç alanda izlemeyi yapacak ve elde edilen izleme tablolarını internette yayınlayacaktır. Bu süreci paylaşmak isteyen STK’ları  bütçe izleme kampına ve kamp öncesinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmaya davet ediyoruz. 

2009-2014  akademik yıllarında 4 eğitim ve kamp düzenlenmiştir. STK’ların katılımıyla oluşturulan Kamu Harcamalarını İzleme Platformu ile ilgili bilgi için için lütfen www.kahip.org adresini ziyaret ediniz.

Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Kampına katılım ücretsizdir.

Kamu Harcamaları İzleme Eğitimi ve Kampı’nın tarihleri:

Eğitime ve kampa katılmak için son başvuru tarihi: 27 Şubat 2014

Kabul edilenlerin açıklanma tarihi: 4 Mart 2014

Eğitim Tarihleri:

YER: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul kampüsü, Eyüp İstanbul

Eğitime Kimler Katılabilir?

Program hak temelli çalışan yurttaş girişimi niteliğindeki STK'lara yönelik olarak düzenlenmiştir.

Program, STK’larda en az bir yıllık tecrübeye sahip, gönüllü veya ücretli olan, uzun dönemde aday gösterildikleri örgütlerinde çalışma perspektifine sahip, ileride STK’larda aktif olarak yer alacak gönüllüler ve profesyonelleri eğitmek amacıyla oluşturulmuştur.

Katılımcılar, STK’ların gösterdiği adaylar arasından seçilecek ve bu seçim Kamu Harcamaları İzleme Platformu üyelerinden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Program için bir STK en fazla iki kişiyi aday gösterebilecektir. Programa kabul edilmek için aşağıdaki koşullara uymak şarttır:

  1. Bir STK tarafından aday olarak gösterilmiş olmak.
  2. Program sırasında veya sonrasında aday gösterildikleri STK’da gönüllü hizmet vermeyi kabul etmek.
  3. Kamu Harcamaları Kampı’na aktif katılımı kabul etmek.
  4. Bir STK’da en az bir yıl gönüllü / aktif üye veya ücretli olarak çalışmış olmak tercih nedenidir.

Kampa Kimler Katılabilir?

Yukarıda söz edilen eğitim programına katılanlar, daha önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından düzenlenen Kamu Harcamaları İzleme Eğitimi alanlar ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu üyesi olanlar Kamu Harcamaları İzleme Kampı’na doğrudan katılabilirler. Eğitim ve Kampa katılımcı yollayan STK’lar istedikleri takdirde Kamu Harcamaları İzleme Platformunun üyesi olabilirler.

2012 yılı kampı üç çalışma grubu olarak yapılacaktır. Bunlar

 a) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi harcamaları,

 b) Merkezi Hükümetin Sağlık harcamaları

 c) Merkezi Hükümet Çocuğa Yönelik Adalet harcamaları

Katılım için başvuru:

Başvuru formu için tıklayınız: (son tarih 27 Şubat 2015)

* İstanbul’da ikamet etmeyenler için:

İstanbul dışından katılmak isteyen adaylar arasından 10 kişinin yol paraları karşılanacaktır (aday başına en çok 60 TL). Diğer harcamaları adayların karşılaması beklenmektedir.